Przejdź do treści
--

WI1, ŚRODA, 2018-06-20, godz: 08:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
1.08:15
10:00
WI-1- 128 wyk
lato_S2_I_W_ 0
Anna Barcz dr inż.
Matematyka obliczeniowa
2.08:15
09:00
WI-1- 309 lab
S1_I_L_213 B
Leszek Drobiazgiewicz dr inż.
Metody optymalizacji
3.08:15
09:00
WI-1- 315 lab
S1_I_L_212 B
Mykhailo Fedorov dr inż.
Inżynieria oprogramowania
4.08:15
10:00
WI-1- 310 lab
S1_IC_L_21 A
Magdalena Kieruzel dr
Zarządzanie projektami
5.08:15
09:00
WI-1- 011 lab
S1_I_L_222 A
Przemysław Klęsk dr hab.inż.
Wstęp do sztucznej inteligencji
6.08:15
10:00
WI-1- 303 lab
Er+_lato_1 sem
Joanna Kołodziejczyk dr inż.
Expert systems
7.08:15
10:00
WI-1- 303 lab
Er+_lato_2 sem
Joanna Kołodziejczyk dr inż.
Expert systems
8.08:15
09:00
WI-1- 317 lab
S1_IC_L_20 A
Piotr Piela dr inż.
Modelowanie i symulacja komputerowa
9.08:15
09:00
WI-1- 308 lab
S1_I_L_220 B
Marcin Pietrzykowski mgr inż.
Wstęp do sztucznej inteligencji
10.08:15
10:00
WI-1- 302 lab
S1_IC_L_21 B
Przemysław Różewski dr hab.inż.
Zarządzanie wiedzą
11.08:15
10:00
WI-1- 313 lab
S1_I_L_210 B
Piotr Sulikowski dr inż.
Bazy danych

WI1, ŚRODA, 2018-06-20, godz: 08:30

LpGodzSalaNazwisko i imię
12.08:30
09:15
WI-1- 316 pro
S1_I_P_221 A
Łukasz Radliński dr
Inżynieria oprogramowania

WI1, ŚRODA, 2018-06-20, godz: 09:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
13.09:15
10:00
WI-1- 315 pro
S1_I_P_210 A
Mykhailo Fedorov dr inż.
Inżynieria oprogramowania
14.09:15
10:00
WI-1- 307 lab
S1_I_L_212 A
Przemysław Klęsk dr hab.inż.
Wstęp do sztucznej inteligencji
15.09:15
10:00
WI-1- 317 lab
S1_IC_L_20 B
Piotr Piela dr inż.
Modelowanie i symulacja komputerowa
16.09:15
10:00
WI-1- 011 lab
S1_I_L_221 A
Łukasz Radliński dr
Inżynieria oprogramowania
17.09:15
10:00
WI-1- 308 lab
S1_I_L_123 A
Wojciech Sałabun mgr inż.
Inżynierskie pakiety oprogramowania
18.09:15
10:00
WI-1- 300 lab
S1_I_L_213 A
Gerard Wawrzyniak mgr inż.
Inżynieria oprogramowania
19.09:15
10:00
WI-1- 206 aud
S1_IC_A_32 i 3
Maja Wencierska mgr
Komunikacja interpersonalna

WI1, ŚRODA, 2018-06-20, godz: 10:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
20.10:15
11:00
WI-1- 309 lab
S1_I_L_223 A
Leszek Drobiazgiewicz dr inż.
Metody optymalizacji
21.10:15
11:00
WI-1- 315 lab
S1_I_L_221 B
Mykhailo Fedorov dr inż.
Inżynieria oprogramowania
22.10:15
11:00
WI-1- 011 lab
S1_I_L_222 B
Przemysław Klęsk dr hab.inż.
Wstęp do sztucznej inteligencji
23.10:15
12:00
WI-1- 303 wyk
Er+_lato_1 sem
Joanna Kołodziejczyk dr inż.
Biologically inspired algorithms
24.10:15
12:00
WI-1- 303 wyk
Er+_lato_2 sem
Joanna Kołodziejczyk dr inż.
Biologically inspired algorithms
25.10:15
12:00
WI-1- 300 lab
S1_IC_L_10 A
Agnieszka Konys dr inż.
Podstawy algorytmizacji i programowania
26.10:15
11:00
WI-1- 317 lab
lato_S2_I_L_14
Piotr Piela dr inż.
Analiza systemowa
27.10:15
11:00
WI-1- 215 wyk
S1_I_W_11
Marcin Pluciński dr inż.
Inżynierskie pakiety oprogramowania
28.10:15
12:00
WI-1- 308 lab
S1_IC_L_12 B
Marcin Prys mgr inż.
Inżynieria systemów informatycznych I
29.10:15
11:00
WI-1- 316 pro
S1_I_P_220 B
Łukasz Radliński dr
Inżynieria oprogramowania
30.10:15
12:00
WI-1- 003 lab
S1_IC_L_11 A
Wojciech Sałabun mgr inż.
Archiwa cyfrowe
31.10:15
12:00
WI-1- 313 lab
S1_I_L_220 A
Piotr Sulikowski dr inż.
Bazy danych

WI1, ŚRODA, 2018-06-20, godz: 11:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
32.11:15
12:00
WI-1- 307 lab
S1_I_L_220 B
Anna Barcz dr inż.
Metody optymalizacji
33.11:15
12:00
WI-1- 316 lab
lato_S2_I_L_14
Piotr Buczyński dr
Modelowanie i analiza systemów
34.11:15
12:00
WI-1- 309 lab
S1_I_L_222 B
Leszek Drobiazgiewicz dr inż.
Metody optymalizacji
35.11:15
12:00
WI-1- 315 pro
S1_I_P_221 B
Mykhailo Fedorov dr inż.
Inżynieria oprogramowania
36.11:15
12:00
WI-1- 215 wyk
S1_I_W_21
Przemysław Klęsk dr hab.inż.
Wstęp do sztucznej inteligencji
37.11:15
12:00
WI-1- 129 wyk
S2_I_W_ 01
Marcin Korzeń dr hab.inż.
Algorytmy eksploracji danych
38.11:15
12:00
WI-1- 011 lab
S1_I_L_223 B
Łukasz Radliński dr
Inżynieria oprogramowania
39.11:15
12:00
WI-1- 206 aud
S1_IC_A_36
Maja Wencierska mgr
Komunikacja interpersonalna

WI1, ŚRODA, 2018-06-20, godz: 12:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
40.12:15
13:00
WI-1- 309 lab
S1_I_L_213 A
Leszek Drobiazgiewicz dr inż.
Metody optymalizacji
41.12:15
13:00
WI-1- 315 lab
S1_I_L_212 A
Mykhailo Fedorov dr inż.
Inżynieria oprogramowania
42.12:15
14:00
WI-1- 308 pro
BP6_P_36 B_pro
Jarosław Jankowski dr hab.inż.
Inżynierski projekt zespołowy - KPiUC
43.12:15
13:00
WI-1- 310 lab
S1_IC_L_21 B
Magdalena Kieruzel dr
Zarządzanie projektami
44.12:15
13:00
WI-1- 011 lab
S1_I_L_212 B
Przemysław Klęsk dr hab.inż.
Wstęp do sztucznej inteligencji
45.12:15
14:00
WI-1- 001 lab
Er+_lato_1 sem
Joanna Kołodziejczyk dr inż.
Biologically inspired algorithms
46.12:15
14:00
WI-1- 001 lab
Er+_lato_2 sem
Joanna Kołodziejczyk dr inż.
Biologically inspired algorithms
47.12:15
14:00
WI-1- 300 lab
S1_IC_L_12 B
Agnieszka Konys dr inż.
Podstawy algorytmizacji i programowania
48.12:15
14:00
WI-1- 303 lab
S1_I_L_211 B
Witold Maćków dr inż.
Systemy operacyjne II
49.12:15
13:00
WI-1- 317 lab
S1_IC_L_21 A
Piotr Piela dr inż.
Modelowanie i symulacja komputerowa
50.12:15
13:00
WI-1- 304 lab
S1_IC_L_20 C
Marcin Pietrzykowski mgr inż.
Metody sztucznej inteligencji
51.12:15
13:00
WI-1- 215 wyk
S1_I_W_12
Marcin Pluciński dr inż.
Inżynierskie pakiety oprogramowania
52.12:15
14:00
WI-1- 307 lab
S1_IC_L_11 A
Marcin Prys mgr inż.
Inżynieria systemów informatycznych I
53.12:15
14:00
WI-1- 302 lab
S1_IC_L_20 B
Przemysław Różewski dr hab.inż.
Zarządzanie wiedzą
54.12:15
14:00
WI-1- 003 lab
S1_IC_L_10 B
Wojciech Sałabun mgr inż.
Archiwa cyfrowe
55.12:15
14:00
WI-1- 313 lab
S1_I_L_210 A
Piotr Sulikowski dr inż.
Bazy danych
56.12:15
13:00
WI-1- 206 pro
S1_IC_P_ 32 B
Michał Twardochleb dr inż.
Pracownia dyplomowa I

WI1, ŚRODA, 2018-06-20, godz: 13:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
57.13:15
14:00
WI-1- 309 lab
S1_I_L_212 A
Leszek Drobiazgiewicz dr inż.
Metody optymalizacji
58.13:15
14:00
WI-1- 315 pro
S1_I_P_212 B
Mykhailo Fedorov dr inż.
Inżynieria oprogramowania
59.13:15
14:00
WI-1- 310 lab
S1_IC_L_20 C
Magdalena Kieruzel dr
Zarządzanie projektami
60.13:15
14:00
WI-1- 215 wyk
S1_I_W_22
Przemysław Klęsk dr hab.inż.
Wstęp do sztucznej inteligencji
61.13:15
14:00
WI-1- 200 aud
S2_I_A_14 i 16
Marcin Korzeń dr hab.inż.
Algorytmy eksploracji danych
62.13:15
14:00
WI-1- 007 lab
S1_IC_L_21 A
Mirosława Marciniak dr
Modelowanie i symulacja komputerowa
63.13:15
15:00
WI-1- 010 lab
BP2_L_32 B_PG2
Agnieszka Olejnik-Krugły dr inż.
Projektowanie grafiki II
64.13:15
14:00
WI-1- 317 lab
S1_IC_L_21 B
Piotr Piela dr inż.
Modelowanie i symulacja komputerowa
65.13:15
14:00
WI-1- 316 lab
S1_I_L_114 B
Marcin Pluciński dr inż.
Inżynierskie pakiety oprogramowania
66.13:15
14:00
WI-1- 011 lab
S1_I_L_213 B
Gerard Wawrzyniak mgr inż.
Inżynieria oprogramowania

WI1, ŚRODA, 2018-06-20, godz: 14:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
67.14:15
15:00
WI-1- 307 lab
S1_I_L_223 A
Dariusz Burak dr inż.
Języki i paradygmaty programowania
68.14:15
15:00
WI-1- 309 lab
S1_I_L_220 A
Leszek Drobiazgiewicz dr inż.
Metody optymalizacji
69.14:15
15:00
WI-1- 315 lab
S1_I_L_222 A
Mykhailo Fedorov dr inż.
Inżynieria oprogramowania
70.14:15
16:00
WI-1- 317 pro
BP9_P_39 A_PZ
Jarosław Jankowski dr hab.inż.
Projekt zespołowy
71.14:15
15:00
WI-1- 302 lab
BP6_L_36 B_SiP
Artur Karczmarczyk mgr inż.
Systemy i platformy biznesu cyfrowego
72.14:15
15:00
WI-1- 215 wyk
S1_IC_W_2
Przemysław Klęsk dr hab.inż.
Metody sztucznej inteligencji
73.14:15
15:00
WI-1- 200 wyk
BP6_W_36_SE
Joanna Kołodziejczyk dr inż.
Systemy ekspertowe
74.14:15
15:00
WI-1- 304 lab
S1_I_L_221 A
Marcin Pietrzykowski mgr inż.
Wstęp do sztucznej inteligencji
75.14:15
16:00
WI-1- 206 aud
S1_I_A_120
Jan Rodziewicz-Bielewicz mgr inż.
Matematyka dyskretna
76.14:15
16:00
WI-1- 013 wyk
S1_IC_W_01
Wojciech Sałabun mgr inż.
Archiwa cyfrowe
77.14:15
15:00
WI-1- 129 wyk
Er+_lato_2 sem
Piotr Sulikowski dr inż.
Management and Business Communication

WI1, ŚRODA, 2018-06-20, godz: 15:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
78.15:15
16:00
WI-1- 309 lab
S1_I_L_211 A
Leszek Drobiazgiewicz dr inż.
Metody optymalizacji
79.15:15
16:00
WI-1- 307 wyk
Er+_lato_1 sem
Przemysław Klęsk dr hab.inż.
Introduction to Artificial Intelligence
80.15:15
16:00
WI-1- 302 lab
S1_I_L_123 B
Jacek Klimaszewski mgr inż.
Inżynierskie pakiety oprogramowania
81.15:15
16:00
WI-1- 200 wyk
BP6_W_36_OZWMS
Joanna Kołodziejczyk dr inż.
Obliczenia z wykorzystaniem metod
82.15:15
16:00
WI-1- 007 lab
S1_IC_L_20 A
Mirosława Marciniak dr
Modelowanie i symulacja komputerowa
83.15:15
17:00
WI-1- 010 pro
BP2_P_32 B_PG2
Agnieszka Olejnik-Krugły dr inż.
Projektowanie grafiki II
84.15:15
16:00
WI-1- 316 lab
S1_I_L_114 A
Marcin Pluciński dr inż.
Inżynierskie pakiety oprogramowania
85.15:15
16:00
WI-1- 011 pro
S1_I_P_211 B
Gerard Wawrzyniak mgr inż.
Inżynieria oprogramowania
86.15:15
16:00
WI-1- 215 wyk
BP1_W_31_PwJS
Sławomir Wernikowski mgr inż.
Programowanie w językach skryptowych

WI1, ŚRODA, 2018-06-20, godz: 16:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
87.16:15
18:00
WI-1- 200 aud
powt._MS ze st
Joanna Banaś dr
Matematyka stosowana ze statystyką II
88.16:15
17:00
WI-1- 307 lab
S1_I_L_223 B
Dariusz Burak dr inż.
Języki i paradygmaty programowania
89.16:15
18:00
WI-1- 316 lab
S1_I_L_112 A
Tomasz Klimek dr inż.
Podstawy programowania
90.16:15
18:00
WI-1- 309 lab
Er+_lato_1 sem
Agnieszka Konys dr inż.
C++ programming language
91.16:15
18:00
WI-1- 309 lab
Er+_lato_2 sem
Agnieszka Konys dr inż.
C++ programming language
92.16:15
18:00
WI-1- 315 lab
S1_I_L_211 A
Krzysztof Kraska dr inż.
Systemy operacyjne II
93.16:15
18:00
WI-1- 303 lab
S1_I_L_223 A
Witold Maćków dr inż.
Systemy operacyjne II
94.16:15
18:00
WI-1- 206 aud
S1_I_A_122
Jan Rodziewicz-Bielewicz mgr inż.
Matematyka dyskretna
95.16:15
17:00
WI-1- 313 lab
S1_I_L_220 A
Piotr Sulikowski dr inż.
Bazy danych

WI1, ŚRODA, 2018-06-20, godz: 17:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
96.17:15
18:00
WI-1- 129 wyk
Er+_lato_2 sem
Piotr Sulikowski dr inż.
Management and Business Communication
97.17:15
18:00
WI-1- 128 wyk
BP1_W_31_XML
Tomasz Wierciński dr inż.
Programowanie w języku XML

WI1, ŚRODA, 2018-06-20, godz: 18:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
98.18:15
20:00
WI-1- 316 lab
S1_I_L_110 B
Tomasz Klimek dr inż.
Podstawy programowania
99.18:15
20:00
WI-1- 315 lab
S1_I_L_223 B
Krzysztof Kraska dr inż.
Systemy operacyjne II
100.18:15
19:00
WI-1- 313 lab
S1_I_L_220 A
Piotr Sulikowski dr inż.
Bazy danych