--

WI1, SOBOTA, 2018-03-17, godz: 08:00

LpGodzSalaNazwisko i imię
1.08:00
09:35
WI-1- 215 wyk
N1_I_W_02
Krzysztof Bogusławski dr inż.
Sieci komputerowe i telekomunikacyjne
2.08:00
09:35
WI-1- 129 lek
WI/N2/s.2/Kocz
Jolanta Koczalska mgr
Język angielski
3.08:00
09:35
WI-1- 206 wyk
S3_I_W_01
Andrzej Piegat prof.dr hab.inż.
Matematyka II
4.08:00
11:20
WI-1- 315 lab
S3_I_PO2_L_02
Antoni Wiliński prof.dr hab.inż.
Wybrane zagadnienia rozpoznawania

WI1, SOBOTA, 2018-03-17, godz: 09:40

LpGodzSalaNazwisko i imię
5.09:40
11:20
WI-1- 200 wyk
HSPO2_WZK_W_01
Halina Rutyna dr inż.arch.
Wybrane zagadnienia kultury
6.09:40
12:10
WI-1- 128 wyk
S3_I_W_01
Bożena Śmiałkowska dr hab.
Metodologia badań naukowych II

WI1, SOBOTA, 2018-03-17, godz: 10:35

LpGodzSalaNazwisko i imię
7.10:35
16:45
WI-1- 304 lab
SP_CA_L_01
Maciej Roszkowski dr inż.
MOC 20742 Identity with Windows Server

WI1, SOBOTA, 2018-03-17, godz: 11:25

LpGodzSalaNazwisko i imię
8.11:25
13:00
WI-1- 129 wyk
N2_I_W_14
Krzysztof Małecki dr inż.
Technologie internetowe
9.11:25
13:00
WI-1- 013 wyk
N1_I_W_02
Krzysztof Michalak dr inż.
Inżynieria systemów informacyjnych
10.11:25
13:00
WI-1- 200 wyk
N2_I_W_16
Leonard Rozenberg dr hab.inż.
Zastosowanie metod matematycznych
11.11:25
13:00
WI-1- 003 lab
BP2_L_42A_SZT
Piotr Sulikowski dr inż.
Systemy zarządzania treścią serwisów
12.11:25
14:15
WI-1- 315 wyk
S3_I_PO2_W_02
Antoni Wiliński prof.dr hab.inż.
Wybrane zagadnienia rozpoznawania

WI1, SOBOTA, 2018-03-17, godz: 12:15

LpGodzSalaNazwisko i imię
13.12:15
15:05
WI-1- 128 wyk
S3_I_W_01
Małgorzata Machowska-Szewczyk dr
Statystyka i analiza regresji

WI1, SOBOTA, 2018-03-17, godz: 13:30

LpGodzSalaNazwisko i imię
14.13:30
15:05
WI-1- 129 pro
N2_I_P_14
Krzysztof Małecki dr inż.
Technologie internetowe
15.13:30
15:05
WI-1- 013 aud
N1_I_A_20
Krzysztof Michalak dr inż.
Bazy danych
16.13:30
15:05
WI-1- 307 pro
N1_I_P_31 B
Maciej Poliwoda dr inż.
Projekt zespołowy
17.13:30
15:05
WI-1- 316 lab
N2_I_L_16
Leonard Rozenberg dr hab.inż.
Zastosowanie metod matematycznych
18.13:30
15:05
WI-1- 200 wyk
BP2_W_42_SZT
Piotr Sulikowski dr inż.
Systemy zarządzania treścią serwisów
19.13:30
15:05
WI-1- 208 lab
N1_I_L_21B
Grzegorz Śliwiński dr inż.
Sieci komputerowe i telekomunikacyjne
20.13:30
15:05
WI-1- 011 pro
N1_I_P_30 A
Grzegorz Ulacha dr hab.inż.
Projekt zespołowy

WI1, SOBOTA, 2018-03-17, godz: 15:10

LpGodzSalaNazwisko i imię
21.15:10
16:45
WI-1- 317 lab
N2_I_L_16A
Larisa Dobryakova dr inż.
Analiza danych i eksperyment badawczy
22.15:10
16:45
WI-1- 003 lab
BP2_L_42B_SZT
Piotr Sulikowski dr inż.
Systemy zarządzania treścią serwisów
23.15:10
19:15
WI-1- 215 wyk
HSPO 1_W_KEG
Iwona Wiśniewska-Salamon dr hab.
Kształtowanie emisji głosu

WI1, SOBOTA, 2018-03-17, godz: 16:50

LpGodzSalaNazwisko i imię
24.16:50
18:25
WI-1- 308 lab
N1_I_L_21B
Łukasz Cieszyński mgr
Systemy internetowe
25.16:50
18:25
WI-1- 200 wyk
N2_I_W_01
Larisa Dobryakova dr inż.
Analiza danych i eksperyment badawczy
26.16:50
18:25
WI-1- 003 lab
BP2_L_42B_SZT
Piotr Sulikowski dr inż.
Systemy zarządzania treścią serwisów
27.16:50
18:25
WI-1- 208 lab
N1_I_L_20B
Grzegorz Śliwiński dr inż.
Sieci komputerowe i telekomunikacyjne
28.16:50
18:25
WI-1- 011 lab
N1_I_L_12 A
Tomasz Wierciński dr inż.
Podstawy programowania

WI1, SOBOTA, 2018-03-17, godz: 18:30

LpGodzSalaNazwisko i imię
29.18:30
20:05
WI-1- 208 lab
N1_I_L_21A
Grzegorz Śliwiński dr inż.
Sieci komputerowe i telekomunikacyjne
30.18:30
20:05
WI-1- 011 lab
N1_I_L_12 B
Tomasz Wierciński dr inż.
Podstawy programowania

WI1, SOBOTA, 2018-03-17, godz: 20:10

LpGodzSalaNazwisko i imię
31.20:10
20:55
WI-1- 011 lab
N1_I_L_12 B
Tomasz Wierciński dr inż.
Podstawy programowania