Formularz wyszukiwania
Zaloguj
Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej
Wyróżniona praca inżynierska
Pan inż. Dawid Paleń obronił pracę dyplomową na temat "Budowa i kalibracja niskobudżetowej drukarki trójwymiarowej służącej do wytwarzania opraw oświetleniowych" pisaną pod kierunkiem prof. Radosława Mantiuka.
Celem pracy była budowa dwumateriałowej drukarki 3D pracującej w technologii FFF (ang. fused filament fabrication). Powstała konstrukcja składa się z własnoręcznie złożonych komponentów pracujących pod kontrolą kontrolera Arduino.
Drukarka umożliwia wytwarzanie obiektów z dwóch materiałów, z których jeden może być np. wypłukiwany za pomocą wody. W ten sposób możliwy jest wydruk skomplikowanych kształtów bez konieczności fizycznego usuwania podpór. 
Komisja obrony pracy dyplomowej była pod wrażeniem złożoności zaprezentowanego projektu oraz biegłości inżynierskiej dyplomanta.
Życzymy Panu Dawidowi dalszych sukcesów.