Ogłoszenia dla pracowników

Do 31 marca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu ministra na nagrody dla nauczycieli akademickich. Nagrody przyznawane są w kategoriach: osiągnięcia naukowe, osiągnięcia dydaktyczne oraz osiągnięcia organizacyjne nauczycieli akademickich.

Zasady przyznawania nagród regulowane są przez rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1462): http://dziennikustaw.gov.pl/ du/2016/1462

Zgodnie z treścią rozporządzenia nagrody przyznaje się za:

 1. osiągnięcia naukowe będące podstawą nadania w poprzednim roku kalendarzowym   
  • stopnia naukowego doktora habilitowanego, doktora habilitowanego sztuki;
  • stopnia naukowego doktora lub stopnia doktora sztuki.
 2. osiągnięcia dydaktyczne obejmujące:
  • innowacyjne metody prowadzenia zajęć dydaktycznych;
  • nowatorskie przygotowanie materiałów dydaktycznych;
  • autorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich;
 3. osiągnięcia organizacyjne za działania, które znacząco wpłynęły na poprawę:
  • jakości prowadzonych w uczelni badań naukowych i prac rozwojowych;
  • jakości dydaktyki i kształcenia;
  • współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności za: 1. prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców, 2. opracowanie programów kształcenia i doskonalenia zawodowego obejmujących umiejętności niezbędne na rynku pracy;
  • zarządzania uczelnią, w szczególności poprawę jej gospodarki finansowej;
 4. całokształt dorobku obejmujący osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub tytuł profesora sztuki.

O nagrodę mogą się ubiegać nauczyciele akademiccy posiadający obywatelstwo polskie, w tym pracujący za granicą, oraz cudzoziemcy, którzy w okresie pobytu w Polsce uzyskali omawiane osiągnięcia.

Informacja o konkursie na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/komunikat-w-sprawie-nagrod-ministra-dla-nauczycieli-akademickich_20180130.html

W związku z nasilonymi ostatnio próbami wyłudzenia hasła poprzez mail informujący o konieczności "uaktualnienia" konta, UCI przypomina, że nie wysyła tego typu listów do użytkowników usługi pocztowej.

Prosimy o ignorowanie tej korespondencji.

Sprawozdanie z ankiety kandydata na studia wyższe na Wydział Informatyki w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie na rok akademicki 2017/2018 semestr zimowy

W wyniku przeprowadzonego uzupełniającego głosowania w dn. 06.11.2017 r. delegatami na zebranie uczelniane wybierające senatora na kadencję 2016 - 2020 z grupy pozostałych nauczycieli akademickich zostali wybrani:

 1. Mgr inż. Aneta Bera
 2. dr inż. Mirosław Łazoryszczak
 3. dr inż. Edward Półrolniczak
 4. mgr inż. Dariusz Sychel

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Informatyki ZUT zawiadamia  pracowników z grupy „pozostałych nauczycieli akademickich” tj.: adiunktów, st. wykładowców, wykładowców i asystentów, że w dniu  06 listopada 2017 r. (poniedziałek) od godz. 9:00 do godz. 15:00 w pok. 22 WI 1 odbędą się:

Wybory uzupełniające delegatów na zebranie uczelniane, które wybierze przedstawiciela do Senatu ZUT.

Przedstawiciel do Senatu ZUT  będzie wybrany na kadencję trwającą  do 31.08.2020 r.

Kandydatów należy zgłaszać w terminie do dnia 03.11.2017 r. w godz. 9:00-15:00 w pok. 22 lub 20 WI1.

Druki zgłoszeń oraz oświadczenia  o zgodzie na kandydowanie  w załączniku.

W przypadku nieobsadzenia mandatów, druga tura wyborów uzupełniających odbędzie się 08 listopada 2017 r. w godz. 9:00-15:00 w pok. 22 WI1, kolejna 10.11.2017 r. w tych samych godzinach.